04-8-70-72-70
נא לצלם את מר/גב':
ת.ז.ת. לידה
//
צילום פנורמי דיגיטלי
Digital Panoramic
סטטוס פריאפיקאלי
Periapical Survey
צילומי נשך
2x
4x
אנכי
סטטוס מקביליות מיוחד
Status Paralel Tech
פרקי לסת (פתוח-סגור)
T.M.J. (Open-Closed)
צילום אוקלוזלי
עליון
תחתון
העתקי צילומים
X-Ray Copies
צילומים פריאפיקאליים
Individual Periapicals
18
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
28

48
47
46
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35
36
37
38
בצילומי C.T. פריאפיקאליים יש לסמן את האזורים המבוקשים
C.T. למטרת:
השתלה
שן כלואה
אחר
ImplantologyImpacted ToothOther
לסת עליונה
לסת תחתונה
T.M.J.
מרווח בין חתכים:
1mm
2mm
מדידת עצם
סימון תעלה
מבט 3D
אורתודונטיה:
צילום פנורמי דיגיטלי
Digital Panoramic X-Ray
צילום צפלומטרי דיגיטלי:
צדדי
אחורי/קדמי PA
מטבעי לימוד אבחנתיים
Orthodontic Study Models
שרטוט ואנליזה
Computerized Ceph
תמונות פנים ושיניים
Dental & Orthodontic Photos
דיסק
CD
דוא"ל:
שם הרופא:
טל.:
תאריך:
הערה: